Projekt MEF Editor

Cílem projektu je vytvoření pluginu do vývojového prostředí Visual Studio 2010. Plugin bude umožňovat grafickou editaci objektů spojených s technologií Managed Extensibility Framework v jazyce C#.

Ke stažení:

MEF Editor specifikace

verze 1.0.0 .doc.docx.pdf

Zdrojový kód MEF Editor v C#

verze 1.0.0 .rar

Návrh nové verze MEF Editor

verze 1.1.0 .docx

Zdrojový kód MEF Editor v C#

verze 1.1.6 .rar

Osnova a některé odstavce bakalářské práce

verze 1.0.0 .docx

Šablona pro bakalářskou práci, zaměřeno na vyhotovení osnovy, úvodu a cílů projektu

verze 1.0.1 .docx

Osnova pro verzi 1.0.1 bakalářské práce

verze 1.0.1 .docx

devenv.exe coredump when VS2010 crashes after refactoring

verze VS2010 .DMP

Přepsána kapitola 1.Analýza, upraven Úvod

verze 1.0.2 .docx

Přidána kapitola MEF podrobněji, úpravy kapitol analýzy + vložení obrázků, přepsány kapitoly implementace - 3.1,3.2,3.3.

verze 1.0.3 .docx

Solution with VSProjectPackage for CodeProject2.IsDefault behaviour test

verze 1.0.0 .rar

Finální verze bakalářské práce

verze _final .docx

Finální verze bakalářské práce schválená pro tisk

verze _print .docx